I Frihed&Velstand samles vi, fordi vi vil styrke væksten og sikre Danmarks fremtid.

Danskernes velstand skabes af det private erhvervsliv. Når erhvervslivet får frie rammer til at
producere, handle, konkurrere og udvikle nye varer og tjenesteydelser, bliver alle rigere.
Et vildnis af love og regler belaster i dag velstandsskabelsen i samfundet hårdt. Det giver bureaukrati,
svækker retssikkerheden, gør det sværere at tjene penge til sin virksomhed og skabe jobs og velstand.